Medel
Lucmagn
Medel
Lucmagn

Webcams

Medel/Lucmagn

Vesta Péz Vallatscha

Vesta sin Curaglia

Vesta dalla Camona da Medel

Actual

Datum Eveniment Organisatur
24.08.2016
Center d'agricultura
28.08.2016
Corporaziun d'alp Gannaretsch
03.09.2016
Center d'agricultura
07.09.2016
Center d'agricultura
07.09.2016
Center d'agricultura

Lescha da turissem / Tourismusgesetz


Finamiras per la perioda d'uffeci 2015 - 2018


Translaziun dils capetels principals Parc Adula

Bugen informescha l'Uniun Parc Adula che la translaziun dils capetels principals dil plan da menaschi/management ei ussa disponibla online per romontsch sut:

http://www.parcadula.ch/it/Charta-Parc-Adula/download-charta.html?sl=ro

 

La translaziun dils ulteriurs capetels suonda.