Medel
Lucmagn
Medel
Lucmagn

Suprastonza communala

Binz Peter  President communal Canzlia e fatgs da persunal /
Finanzas e taglia /
Turissem /
Fatgs da santeri /
Tgasa Sontgaclau /
Ovras socialas /
Ovra electrica Medel
081 920 33 60 (t)
079 470 98 18 (m)
Flepp Giusep  Vicepresident Agricultura /
Dismessa da rumians /
Deponias da material /
Sport /
Sanitad
081 947 49 84 (t)
079 392 11 09 (m)
Flepp Marius  Gerau Stradalesser /
Forestalesser /
Resgia communala /
Illuminaziun publica /
Vias
081 947 42 61 (t)
079 437 46 15 (m)
Koch Esther  Geraua Corp da pumpiers /
Cultura /
Scolaresser /
Sanitad /
Survetsch da lavinas /
Militaresser /
Stabiliments da tir /
Regiun da planisaziun /
Protecziun civila /
Polizia
081 936 45 14 (t)
077 470 46 13 (m)
Venzin Gabriel  Gerau Uffeci da baghegiar /
Aquaducts /
Canalisaziun, sereneras /
Planisaziun locala
081 947 50 88 (t)
079 294 29 64 (m)