Medel
Lucmagn
Medel
Lucmagn

Luvrers

Flepp Corsin  Forester communal 081 936 44 54 (t)
079 866 69 20 (m)
Pally Franco  Bostgér 079 814 30 66 (m)
Flepp Ivan  Menader dil survetsch tecnic 079 638 55 60 (m)
Lutz Gaudenz  Serenera 076 529 68 73 (m)
Tomaschett Fridolin  Resgiader 081 947 43 42 (t)
Stöckli Moritz  Emprendist da bostgér